Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu, Urzędem Miasta Radzionków oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje konkurs szkolny pt.: „W poszukiwaniu świadka historii”.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Source: Radzionkow.pl