W 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała nr V/36/1/2017). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w naszym województwie i wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych, które można stosować oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania. Zakazy i ograniczenia określone uchwałą dotyczą całego roku kalendarzowego.

Source: Radzionkow.pl