Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2018r. przyjęto zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Pełnomocnik wyborczy: Anna Bondarzecka-Wysypoł
Kontakt: kww.imr@gmail.com

Siedziba Komitetu Wyborczego: ul. ks. dr Knosały 75 / 1, 41-922 Radzionków

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imie (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat

ZOBACZ! SPACER PO RADZIONKOWIE część 3 – rok 2014

ZOBACZ! SPACER PO RADZIONKOWIE część 2 – rok 2010

ZOBACZ! SPACER PO RADZIONKOWIE część 1 – rok 2006