Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

    • INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA powstała w 2006 roku  jako porozumienie: INICJATYWY OBYWATELSKIEJ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO,  KOŁA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH oraz KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO .
    • Staramy się reprezentować różne środowiska naszego miasta. W naszych działaniu przez ostatnie 12 lat uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk i stowarzyszeń m..in.: POLSKIEGO ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, KS „RUCH” RADZIONKÓW, MKS SOKÓŁ RADZIONKÓW, STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW GÓRNICZYCH, STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW EKOLOGII „ZIELONA ZIEMIA”, STOWARZYSZENIA  PIONEK, i  wielu innych. INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA jest ruchem społecznym, który skupia środowiska zaangażowane w życie i rozwój miasta. Jest ruchem otwartym na dialog o potrzebach mieszkańców i skutecznie działających na rzecz Radzionkowa.