W październiku ruszyła kampania społeczna pt.: „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania ta ma na celu uświadomienie oraz przypomnienie wiedzy o prawach pacjenta przy korzystaniu z opieki zdrowotnej. Kampania została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Druga część porusza kwestie dotyczące prawa pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Source: Radzionkow.pl