Porządek obrad IX sesji Rady Miasta Radzionków, w środę, 19 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.  (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka)4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie Protokołu nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 maja 2019 roku.

Source: Radzionkow.pl