Porządek obrad IV sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 24 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00.1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl