Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W związku z powyższym, każde stowarzyszenie wpisane do KRS podlega obowiązkowi zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, co uniemożliwi przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

Source: Radzionkow.pl