Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z sukcesem aplikował do programu Erasmus+, otrzymując środki na odbycie praktyk zawodowych w Irlandii Północnej dla łącznie 17 uczniów technikum hotelarstwa, technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum elektrycznego.

Source: Radzionkow.pl