Gabriel Tobor
Gabriel ToborBurmistrz Radzionkowa
urodzony 01.10.1961r. w Świerklańcu, syn Franciszka i Klary z/d Bączkowicz , żona Elżbieta, dzieci: Marta. Jakub, Szymon

O mnie

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne im. M. Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Zarządzania,
 • studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie” Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji ,
 • państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • uprawnienia syndyka masy upadłościowej,
 • doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: Programowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym
 • 1983 – 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie,
 • 1990 – 1998 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie – obejmującego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich oraz Szkolę Podstawowa nr 15,
 • 1998 – 2006 Sekretarz Miasta Radzionków
 • od 2006 Burmistrz Miasta Radzionków
 • 1980 – 1985 – animator i moderator Ruchu „Światło-Życie”, w roku 1981 współpracuje w Krakowie z ojcem Franciszkiem Blachnickim,
 • 1994 – 1996 organizator samokształcenia kierowanego dla dyrektorów radzionkowskich i bytomskich placówek oświatowych,
 • 1999 – pozyskuje pierwsze dla Radzionkowa środki unijne w ramach programu PHARE 97 „Inicjatywy Proeuropejskie” na projekt „Przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gminy Radzionków w obliczu integracji europejskiej” ,
 • 2001 – założyciel i fundator Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO,
 • 2002 – założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego ,
 • 2000 – 2006 – przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie,
 • 2003 – pozyskuje środki Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu „Pierwsza Praca” na utworzenie w Radzionkowie Gminnego Centrum Informacji- ośrodka wsparcia dla osób bezrobotnych,
 • 2004 – wspólnie z Dyrekcją Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach tworzy w Radzionkowie Młodzieżowe Biuro Pracy,
 • 2002 – 2006 Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, 2002-2006 członek rady społecznej Szpitala im. W Hagera w tarnowskich Górach
 • 2003 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, od 2006 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
 • od 2003 roku członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • od 2004 członek Powiatowej Rady Biznesu
 • 2005 – na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • 2005 – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • 2005 – Złota Odznaka Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • 2007 – Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2008 – Złota Odznaka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • 2010 – Odznaka za długoletnie oddawanie krwi „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
 • 2011 – Burmistrz Roku w plebiscycie „Euro-Gmina”
 • 2011 – Tytuł „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła” nadany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • 2013 – Odznaka za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2013 – zasłużony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • 2014 – Odznaka Honorowa IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2014 – Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (Nagroda im. Grzegorza Palki)
 • 2015 – Wyróżnienie w uznaniu zasług na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nadane przez delegaturę bytomską Regionalnej Izby Gospodarczej
 • 2015 – Stopień Górniczy „Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy” nadany przez Ministra Gospodarki

Artykuły autorskie

1906, 2018

Składanie wniosków na świadczenia

Czerwiec 19th, 2018|Możliwość komentowania Składanie wniosków na świadczenia została wyłączona

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina o składaniu wniosków na:
– świadczenia wychowawcze, tzw. 500+;- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;- dobry start, tzw. 300 dla ucznia;- fundusz alimentacyjny.

Source: Radzionkow.pl

1806, 2018

Spotkania dla przedsiębiorców

Czerwiec 18th, 2018|Możliwość komentowania Spotkania dla przedsiębiorców została wyłączona

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z powiatu tarnogórskiego na bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców, podczas których dowiedzą się jak uzyksą dotację na rozwój firmy. Spotkania odbędą się 19 czerwca w Dąbrowie Górniczej (Hotel Shuma, […]

1806, 2018

Wspólna wycieczka uczniów radzionkowskich szkół

Czerwiec 18th, 2018|Możliwość komentowania Wspólna wycieczka uczniów radzionkowskich szkół została wyłączona

W czwartek 14 czerwca uczniowie radzionkowskich szkół podstawowych – SP1, SP2, SP4 byli na wycieczce w górach. Wycieczka finansowana była przez Pełnomocnika  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, panią mgr Justynę Konik, jako nagroda […]

1806, 2018

L Sesja Rady Miasta Radzionków

Czerwiec 18th, 2018|Możliwość komentowania L Sesja Rady Miasta Radzionków została wyłączona

Porządek obrad L Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 21 czerwca 2018 roku tj. czwartek o godzinie 14:00
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl

1506, 2018

Nowa sygnalizacja świetlna

Czerwiec 15th, 2018|Możliwość komentowania Nowa sygnalizacja świetlna została wyłączona

Zakończyły się prace instalacyjne oraz faza testowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szymały/Unii Europejskiej/Schwallenberga. W związku ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów Kodeksu […]

1506, 2018

IV Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych

Czerwiec 15th, 2018|Możliwość komentowania IV Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych została wyłączona

Parafialna Orkiestra Dęta w Radzionkowie 17 czerwca 2018 r. na Farskim Ogrodzie przy Parafii pw. Św. Wojciecha  w Radzionkowie organizuje IV Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych.  Każda z biorących w tym wydarzeniu orkiestr, zaprezentuje zgromadzonej publiczności program […]

1406, 2018

Nowe taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki

Czerwiec 14th, 2018|Możliwość komentowania Nowe taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki została wyłączona

Zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z […]

1406, 2018

Świadczenie "Dobry Start"

Czerwiec 14th, 2018|Możliwość komentowania Świadczenie "Dobry Start" została wyłączona

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez […]

1306, 2018

Czerwcowe badania rolnicze

Czerwiec 13th, 2018|Możliwość komentowania Czerwcowe badania rolnicze została wyłączona

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzeniu badania rolniczego, badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badania pogłowia świń i produkcji wieprzowej, które przeprowadzone będą do 10 lipca 2018 roku.

Source: Radzionkow.pl

1206, 2018

Działka do sprzedaży

Czerwiec 12th, 2018|Możliwość komentowania Działka do sprzedaży została wyłączona

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu nr 18/2018 obejmującego niezabudowaną działkę położoną przy ul. Nałkowskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nr 18/2018
Source: Radzionkow.pl