Firma CORE PV Sp. z o.o. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Aby podjąć współpracę działka musi spełniać następujące warunki:- powierzchnia działki min. 2 ha,- tereny niezacienione, niezadrzewione,- klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,- brak MPZP lub uwzględniające instalacje fotowoltaiczną,- teren poza obszarem ochrony przyrody,- brak rowów melioracyjnych, terenów zalewowych,- linia energetyczna średniego napięcia do 500 m,- brak zadłużeń, hipotek.

Source: Radzionkow.pl