Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o. zakończyła budowę dachowej elektrowni fotowoltaicznej. Aktualnie oczekuje na przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęcie produkcji własnej energii elektrycznej jest przewidywane na połowę czerwca tego roku.
Elektrownia składa się z 76 modułów fotowoltaicznych. Inwestycja została zrealizowana kosztem 106.887 zł przy czym większość środków pochodzi z WFOŚiGW w Katowicach. Udział własny przychodni to kwota 6.839 zł. Przewidywana produkcja pozwoli pokryć ok. 70% rocznego zapotrzebowania przychodni na energię elektryczną.
Source: Radzionkow.pl