Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazów nr 39/2021 45/2021, 47/2021 i 48/2021 obejmujących działki do sprzedaży oraz dzierżawy. Informacji na temat wykazów udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, tel. (32) 388-71-21, (32) 388-71-23, (32) 388-71-29.
Wykaz 39/2021 Wykaz 45/2021Wykaz 47/2021Wykaz 48/2021
Source: Radzionkow.pl