Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nr 12/2020, obejmującego zabudowane działki gruntu nr 133/18, 273/49 położone w Radzionkowie przy ul.Nałkowskiej, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.
Wykaz nr 12/2020
Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nr 13/2020, obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 2509/1489 położoną w Radzionkowie w rejonie ul. Artylerzystów,  przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany.
Wykaz nr 13/2020
Source: Radzionkow.pl