PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie. W ramach zadania w Radzionkowie m.in. przebudowane będą wiadukty nad ulicami Kużaja oraz Zejera, powstanie przejście pod torami w rejonie ulicy Anieli Krzywoń. Przebudowane zostaną perony na stacji Radzionków, a także na przystanku Radzionków Rojca. Umowa przewiduje również likwidację przejazdu kolejowego w ciagu ul. św. Wojciecha, jednak w tej kwestii do porozumienia muszą dojść Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz PKP PLK.Więcej o inwestycji można przeczytać na stronach PKP PLK.
Source: Radzionkow.pl