Prezentujemy dane statystyczne, dotyczące mieszkańców miasta w 2020 roku
Liczba mieszkańców – 15862
Liczba urodzeń – 143
Liczba zgonów – 218
Liczba zameldowań – 723
Liczba zawartych ślubów cywilnych w USC – 16
Najczęściej nadawane imiona dzieciom – Emilia, Julia, Liliana, Tymon i Igor
Source: Radzionkow.pl