Przypominamy, że zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowią, że poruszanie się rowerem po chodnikach jest zabronione. O tym, czy na danym odcinku dopuszcza się ruch rowerów stanowi oznakowanie pionowe, a nie kolor nawierzchni jak np. ma to miejsce  w ciągu  ul. Męczenników Oświęcimia, gdzie występuje nawierzchnia w dwóch kolorach. W związku z powyższym mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pieszych jak i rowerzystów, prosimy o zachowanie rozwagi i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Source: Radzionkow.pl