Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,
Rozpoczął się kolejny tydzień zmagań z epidemią koronawirusa. Liczba zarażonych osób ciągle wzrasta i wszystko wskazuje na to, że taki trend utrzyma się przez najbliższe tygodnie. Na chwilę obecną w Radzionkowie 13 osób jest poddanych domowej kwarantannie. Zarówno te osoby, jak i inni mieszkańcy naszego miasta potrzebujący pomocy mogą telefonicznie zgłaszać taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej, który współpracuje z lokalnymi wolontariuszami.
W dalszym ciągu apeluję do Państwa o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń służb medycznych  oraz władz kościelnych i państwowych. Te właśnie zalecenia wymusiły na naszym samorządzie trudną  decyzję o zamknięciu targowiska przy ul. Unii Europejskiej. Zdaję sobie sprawę, że jest ona kłopotliwa i uciążliwa zarówno dla osób handlujących jak i robiących tam zakupy, jednak uważam ją za jedyną rozsądną w obecnej sytuacji.
Wyrażając raz jeszcze wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią, ponawiam prośbę do uczniów o pozostawanie w domach i korzystanie z e-learningu , a do osób starszych o powstrzymywanie się od niekoniecznych wyjść na miasto. Tylko w ten sposób możemy uchronić się od większej liczby zarażeń.
 
Z wyrazami szacunku
Gabriel Tobor Burmistrz Miasta   
Source: Radzionkow.pl